Friday, Jan 22nd

Last update:07:54:44 PM GMT

RSS
You are here: Home

Cơ sở hạ tầng Data Center

Là đối tác hàng đầu của hầu hết các hãng sản xuất nổi tiếng trong lĩnh vực hạ tầng hiện đang có mặt ...

Giải pháp truyền thông hợp nhất

Bảo đảm duy trì thông tin linh hoạt mọi lúc, mọi nơi, thiết lập môi trường làm việc cộng tác dễ dàng...

Giải pháp bảo mật hệ thống

Các giải pháp bảo mật của Kỹ Việt cung cấp cho khách hàng được dựa trên một cấu trúc tổng thể và đồn...

Giải pháp - Dịch vụ khác

Nhằm đáp ứng những yêu cầu đa dạng của khách hàng, Kỹ Việt có thể cung cấp rất nhiều các giải pháp, ...